انواع عروسک تیلدا جدید

به تازگی عروسک هایی تحت عنوان کارهای تیلدا وارد بازار شده اند که دست ساز می باشند. این عروسک ها بسیاری از افراد را تحت تاثیر خود قرار داده است و بسیاری از افراد به این عروسک ها علاقه مند می باشند؛ چرا که خصوصیات ظاهری این عروسک ها متفاوت و منحصر به فردتر از سایر عروسک های دیگر می باشند. ابن عروسک ها ابتدا وارد می شدند اما اخیراً تولید کنندگان موفق شده اند که نمونه هایی مشابه و حتی با کیفیتی بهتر نسبت به مشابه خارجی آن ها طراحی و تولید نمایند که خوشبختانه با استقبالی گسترده از جانب مصرف کنندگان مواجه گشته است.