انواع عروسک خمیری دست ساز

عروسک های خمیری خصوصیات منحصر به فردی دارند و یکی از مهم ترین آن ها این است که می توانند بسیاری از افراد را به خود جذب کنند. بیشتر دلیل برای این موضوع آن است که در تهیه و طراحی این عروسک ها، از ترکیب رنگ های شاد استفاده ی زیادی می شود. به همین دلیل نیز بسیاری از اشخاصی که به عروسک های فانتزی سایز کوچک علاقه دارند به این عروسک های خمیری نیز جذب می شوند. عروسک های خمیری غالباً در داخل کشور تولید شده و نمونه ی مشابه وارداتی ندارد و اغلب کارهایی که در سطح بازار مشاهده می شود، کارهای دست ساز بوده و برای تهیه ی آن ها از دستگاه های خاص استفاده نمی شود.