انواع عروسک روسی دست ساز جدید

عروسک های روسی یکی از کارهای دست سازی است که بسیاری از بانوان آن ها را دوست می دارند. این عروسک ها بسیار زیبا بوده و یکی از مشخصه ها و امتیازاتی که دارند در این است که کاملاً به صورت دست ساز هستند. حتی طراحی های آن ها نیز به وسیله ی دست انجام می پذیرد.
طرح های این عروسک ها بسیار متنوع بوده و به همین دلیل نیز بانوان زیادی با سطح سلائق مختلف می توانند از این عروسک ها استفاده نمایند.