انواع عروسک روسی دست ساز

آیا با عروسک های روسی آشنایی دارید؟ این عروسک ها به تازگی در سطح بازار مصرف کنندگان معرفی شده و به همین دلیل نیز بسیاری از افراد آن ها را آن چنان که باید و شاید نمی شناسند. این عروسک ها زیبا بوده و یکی از مشخصه هایی که دارند این است که کاملاً ساخته ی دست می باشند. در ابتدا نمونه هایی از این عروسک ها به داخل ایران وارد شد اما امروزه اکثر نمونه هایی که در بازار هستند به وسیله ی تولید کنندگان ایرانی ایجاد می شوند. از نظر کیفی نیز این عروسک ها در درجه ی بالایی از کیفیت می باشند.