تولید جذاب ترین عروسک خمیری

آیا می دانید کاربرد عروسک های خمیری چیست؟ چگونه می توان در مکان های مختلف از این عروسک ها استفاده نمود؟ آیا عروسک های خمیری می تواند جایگزین مناسبی برای عروسک های وارداتی شده و در مواقعی خاص با آن ها رقابت نمایند؟

عروسک های خمیری کارهای زیبایی هستند که همواره علاقه مندان مخصوص به خود را دارد اما به دلیل محدودیت هایی که در تولید دارد نتوانسته است جایگاه مناسبی را در میان سایر عروسک های وارداتی به خود اختصاص بدهد. اما با معرفی آن کالا و شناسایی دقیق بازار هدف برای این عروسک ها به راحتی می توان فروش این عروسک ها را دو چندان نمود.