تولید شال حریر ساده موجب پیشرفت اقتصادی کشور شد

پنبه از دیرباز مورد توجه آسیا، به ویژه هند بوده است.

صادرات نخ های پنبه ای رنگی باعث شهرت روسری های پنبه ای هندی شده است.

شال حریر ساده که اروپایی ها خیلی به آن علاقه داشتند امروزه با قیمتی مناسب عرضه می گردد.

پنبه در بیش از 30 گونه در هند یافت می شود، حتی یونانی ها نیز بر اساس منابع به جا مانده از هرودوت، خود را در آنجا تامین می کردند.

در قرن اول عصر ما، پنبه شروع به صادرات به اروپا کرد و تأثیر آن فوری بود، همه آن را جدا کردند.

بسیار سبک تر از پشم است و می تواند به همان اندازه گرم بماند.

همه اقشار مردم آن را می خرند، حتی اگر فقیرترین افراد مجبور به پس انداز برای خرید آن باشند، به نظر می رسد که همه خانواده ها حداقل یک تکه پنبه دارند.

شال

کشت آن از دیرباز با برده داری امکان پذیر بوده است.

پس از آزادی بردگان، تولید آن به ویژه در ایالت های جنوبی بسیار کاهش یافت.

در سال‌های اخیر، فرهنگ به‌ویژه به لطف استفاده از ماشین‌ها بازگشت ترسناکی داشته است.

برای دیدنروسری و روسری 100٪ نخی طبیعی یا حتی روسری نخی .

تاریخ ابریشم، پشم و پنبه عمیقاً با تاریخ بشر پیوند خورده است.

این سه منسوجات از دیرباز وجود داشته اند، اما توزیع آنها در سراسر جهان تنها با افزایش تجارت ممکن شده اس.

البته بخش‌های خاصی از کره زمین، عموماً در ارتباط با شرایط آب و هوایی تخصصی شده‌اند، اما پشم، ابریشم و پنبه در همه جا وجود دارد، چه در تولید پوشاک، چه در تولید ملحفه‌های خانگی به طور کلی و حتی در محل زندگی.

درباره جیم تامپسون و تاریخچه ابریشم بیشتر بدانید.

برای کشف طیف روسری های ابریشمی وروسری و روسری ابریشمی وحشی.

تاریخ ابریشم، پشم و پنبه عمیقاً با تاریخ مردان مرتبط است.