تولید عروسک خمیری حیوانات

عروسک های خمیری در زمره ی کارهایی هستند که برای بسیاری از فعالیت های تبلیغاتی موثر واقع می شوند. این عروسک ها غالباً دست ساز بوده و دلیل ظرافتی هم که دارند همین مورد است. قیمت عروسک های خمیری برای این منظور خاص یعنی تبلیغات نسبت به بسیاری از عروسک ها از جمله کارهای پولیشی بسیار مناسب تر است. به همین دلیل نیز بسیاری از افراد در زمینه ی فعالیت های تبلیغاتی از این عروسک ها استفاده می کنند. طرح های عروسک های خمیری زیبا و جذاب بوده و بسیاری از مشتریان را به خود جذب می نماید. بیشتر طرح های استفاده شده در عروسک های خمیری طرح های حیوانات می باشد البته از شخصیت های دیگر و طرح های عروسک ها نیز استفاده می شود.