تولید عروسک خمیری فانتزی

عروسک های خمیری از جمله جدیدترین و به روزترین اجناس دست ساز می باشند. در طراحی و تولید این عروسک ها از ترکیب رنگ های فانتزی بسیار زیادی استفاده شده است به همین دلیل نیز بسیاری از کودکان خردسال را نیز به خود جذب کرده اند کیفیت ساخت عروسک های خمیری تا اندازه ی زیادی بستگی به این دارد که چند روز برای خشک کردن آن ها زمان صرف شده است. یعنی هرچقدر این عروسک ها بیشتر خشک بشوند، به میزان بیشتری می مانند و مقاومت آن ها بیشتر است. عروسک های خمیر چینی شرایط نگه داری خاصی نیز دارند که یکی از مهم ترین نکته در ارتباط با آن ها این است که در برابر رطوبت و گرمای شدید، مقاومت خویش را از دست می دهند.