تولید عروسک روسی دست ساز

یکی از جدیدترین طرح های عروسکی که در گالری ها مورد توجه قرار می گیرند مربوط به عروسک های روسی می باشد. این عروسک ها کاملاً ساخته ی دست بوده و در تهیه و تولید آن ها به ندرت از دستگاه های مختلف استفاده شده است. همین امر نیز ظرافت این گونه از عروسک ها را بیش از پیش به چشم مصرف کننده می آورد.
آن چه که این عروسک ها را نسبت به کارهای دیگر بسیار متمایز گردانده است، چهره های خاص آن ها و فاکتورهای ظاهری و همچنین نوع پوشش و طراحی های خاص لباس برای آن ها می باشد. عروسک های روسی در اندازه ها و سایزهای مختلفی طراحی و تولید می شوند ولی نرمال ترین اندازه برای این عروسک ها، سایزهایی بین ۳۰ تا ۴۰ سانت است.