تولید عروسک روسی نمدی

امروزه بخش مهمی از عروسک هایی که در سطح بازار آن ها را مشاهده می کنیم، عروسک هایی هستند که به وسیله ی دست و در داخل تولیدی های کشور تولید و آماده ی عرضه می باشند.

این عروسک ها بسیار زیبا بوده و طرح هایی هستند که تفاوت های زیادی با سایر طرح های داخلی دارند. یکی از مهم ترین مشخصه هایی که این عروسک های روسی دارند، مشخصه های خاصی است که چهره های این عروسک ها دارند. صورت این عروسک روسی ارزان با سایر عروسک های دیگر تفاوت دارند و به شیوه ای مدرن و خاص طراحی شده اند.

این گونه عروسک روسی جدید با این که دهان و بینی ندارند، در طراحی و تهیه شان از لباس هایی استفاده شده است که مخاطبان به خصوص افراد بزرگسال را جذب کرده و آن ها را به خود علاقه مند گردانده است.