تولید عروسک لی لی پوت نمدی

همان گونه که می دانید اخیراً توجه به عروسک های نمدی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند. این عروسک ها طرح ها و اندازه های مختلفی داشته و یکی از مهم ترین خصوصیاتی که دارند در این است که تماماً به وسیله ی دست ساخته و تولید می شوند. این عروسک ها زیبا بوده و به همین دلیل نیز توانایی این را دارند که بسیاری از افراد را به خود جذب نمایند. یکی از مهم ترین مدل هایی که اخیراً در رابطه با عروسک های نمدی در اندازه های بزرگ مورد توجه است، عروسک های لی لی پوت می باشد. اندازه ی این عروسک های نمدی حدوداً ۵۰ سانت بوده و می توان از آن ها رنگ های مختلف و متنوعی را طراحی نمود.