تولید عروسک نمدی دست ساز

بسیاری از افرادی که به دنبال عروسک هایی متفاوت جهت جور کردن سیسمونی های نوزادان خود می باشند قطعاً به عروسک های نمدی نیز برخورد کرده اند. این عروسک ها بسیار زیبا و جذاب بوده و طرح هایی متفاوت دارند. شمار زیادی از عروسک های نمدی دست ساز بوده اند و به همین دلیل نیز برای سیسمونی های مختلف و برای افرادی متفاوت با سلیقه های گوناگون نمونه های زیادی وجود دارد. این عروسک ها از لحاظ کیفی در سطحی بالا بوده و دست ساز بودن آن ها حتی ذره ای از ظرافت آنان را تحت الشعاع خود قرار نداده اند.