خرید بهترین عروسک نمدی دست ساز

آیا تا به حال عروسک های نمدی را در سطح بازار مشاهده کرده اید؟ آیا پیش آمده است که در مغازه یا فروشگاه مربوط به عروسک از فروشنده طلب عروسک های نمدی را کرده باشید و آن جا نمونه هایی از این عروسک ها را در اختیار شما بگذارند؟ قطعاً پاسخ ۹۰% از شما منفی است. چرا عروسک های نمدی را ما در سطح بازار به گستردگی سایر عروسک های دیگر مشاهده نمی کنیم؟ آیا برای این است که تقاضایی وجود ندارد یا برای این دلیل است که هیچ شرکتی حاضر به سرمایه گذاری و تبلیغ این کالاهای سنتی ایرانی نیست؟ قطعاً این عروسک ها نیز اگر برای تولید آن ها طراحی های به روز تری استفاده شده و یا تبلیغات بیشتری برای افزایش تقاضا داشتند بهترین نمونه های خود را ارائه داده و با افزایش تقاضا در مشتریان می توانستند میزان فروش بالاتر و بهتری را نصیب خویش گردانند.