خرید عروسک دست ساز تیلدا

عروسک های دست ساز یکی از مهم ترین کارهایی هستند که امروزه تولید کنندگان ایرانی داخل تولیدی های خانگی روی آن ها مانور می دهند. این عروسک ها زیبا بوده و موضوعی که در رابطه با آن ها اهمیت دارد این است که مشابه خارجی نداشته و نمونه های موجود، تنها در داخل ایران تولید می شوند. عروسک های تیلدا و روسی از جمله مهم ترین این عروسک ها بوده و آن چه که این عروسک ها را از سایر عروسک های دست ساز دیگر متمایز گردانده است این می باشد که عروسک های روسی و تیلدا اندازه هایی بزرگ تر داشته و تنوع در سایز، می تواند بسیاری از مصرف کنندگان را به خود علاقه مند نماید.