خرید عروسک نمدی دست ساز

یکی از بیشترین کاربردهایی که عروسک های دست ساز امروزه دارند استفاده از آن ها برای اصناف و تولیدی های مختلف است. عروسک های سنتی دیگر جایگاه سابق خود را ندارند و دیگر مثل سابق برای قشر کودک نمی توان از این عروسک ها استفاده نمود. اما باز هم این عروسک ها به طور کامل از مناسبات بازار خارج نشده و برای اهداف مختلف بسیاری از تولید کنندگان چه در سطح خانگی و چه در سطح کارگاه اقدام به طراحی و تولید این عروسک ها اما برای جامعه ی هدف متفاوت انجام می دهند.