ساخت انواع عروسک تزیینی

بسیاری از افرادی که عروسک ها را خریداری می کنند، افراد بزرگسال می باشند که قاعدتاً قصد بازی کردن با آن ها را ندارند. پس عروسک ها برای این افراد جنبه ی تزییناتی پیدا کرده و به همین دلیل نیز کاربرد اولیه ی عروسک ها برای این دسته از افراد معنا پیدا نمی کند. عروسک های روسی، کارهای خمیری، عروسک های تیلدا، عروسک های نمدی و در نهایت هم عروسک های پارچه ای در زمره ی مهم ترین کارهایی می باشند که هم دست ساز بوده و هم ظاهر و کیفیت مطلوبی دارند. از کارهای وارداتی هم محبوب ترین کارها، عروسک های خرس پولیشی می باشد.