ساخت بهترین عروسک روسی

در میان عروسک های مختلف، کارهای روسی یکی از ظریف ترین عروسک هایی می باشند که از نظر نوع ساخت و طراحی می توانیم از آن ها نام ببریم. این عروسک ها کارهای بسیار زیبایی هستند و مشتریان مخصوص به خودشان را نیز دارند به همین دلیل نیز ممکن است فروش گسترده ای نداشته و جامعه ی هدفی که به خود اختصاص می دهند، شامل افراد محدودی باشد و بیشترین دلیلی که برای این موضوع می توان آورد این است که این عروسک های روسی، قیمتی به مراتب بالاتر از سایر عروسک های دست ساز در ایران دارند و به همین دلیل نیز می توان گفت که بسیاری از افراد از خرید این عروسک ها صرف نظر می کنند.