ساخت عروسک جاکلیدی نمدی

عروسک های نمدی به خصوص نمونه هایی که اندازه های کوچک دارند بسیار زیبا و پر فروش هستند. این عروسک ها برای بسیاری از تولیدی های مختلف و همچنین مراکزی که قصد این را دارند که از عروسک ها به منظور مصارف تبلیغاتی استفاده نمایند، گزینه هایی ارزان قیمت و به مراتب مناسب می باشند. این عروسک ها بسیار مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین فروشی که مربوط به این عروسک های نمدی می باشند برای همین موارد و مصارف است.