ساخت عروسک خمیری جدید

عروسک های خمیری در میان کارهای دست ساز جزئی از زیباترین و ظریف ترین عروسک ها به شمار آمده و به همین دلیل نیز بسیاری از افراد آن ها را دوست می دارند. عروسک های خمیری اندازه های بسیار کوچک و ریزی داشته و به همین علت نیز حمل کردن آن ها و استفاده از آنان به عنوان وسایلی دکوری بسیار رایج است. بیشترین گروه سنی افرادی که از عروسک های خمیری استفاده می کنند بین رده های سنی نوجوان و بزرگسال است و کودکان به ندرت از این عروسک ها استفاده می نمایند.