ساخت عروسک خمیری ریز

عروسک های خمیری به خصوص نمونه هایی که اندازه های آنان بسیار ریز و کوچک می باشند، جزئی از محبوب ترین و پر فروش ترین عروسک های دست ساز می باشند. این عروسک ها برای گیفت ها بسیار مورد استفاده قرار گرفته و به همین دلیل نیز بیشترین فروشی که دارند از همان سمت است. عروسک های خمیری مدل هایی با کیفیت بوده و در صورتی که کمال دقت را در طراحی و تولید آن ها به کار ببریم، عروسک های بادوام و ماندگاری می باشند.