ساخت عروسک خمیری زیبا

بسیاری از عروسک های خمیری به عنوان سرکلیدی مورد استفاده قرار می گیرند. این عروسک ها بسیار زیبا بوده و اندازه هایی کوچک دارند. عروسک های خمیری در قیاس با کارهای دست ساز تنوع بسیار زیادی داشته و در طراحی و تولید این نمونه از عروسک ها از رنگ های شاد استفاده شده است.
یکی از مهم ترین کاربردها برای این عروسک ها استفاده از آن ها به عنوان جاکلیدی و سرکلیدی در سایزهای بسیار کوچک و ریز می باشد.