ساخت عروسک خمیری سایز کوچک

بسیاری از عروسک های خمیری جامعه ی هدفی در میان اشخاص بزرگسال داشته و کاربردی تزیینی برای آن ها دارند. این عروسک ها بسیار مورد توجه بوده و این امر بیشتر به دلیل زیبایی و جاذبه ای است که عروسک های خمیری دارا می باشند. این عروسک ها غالباً در سایز و اندازه های کوچک طراحی و ساخته شده و یکی از کاربردی ترین استفاده ای که می توان از عروسک ها داشت در درجه ی اول استفاده از آن ها به عنوان مگنت و سرکلیدی به واسطه ی استفاده از ترکیب رنگ های جذابی است که به کار آن ها می آید.