ساخت عروسک دست ساز پارچه ای

عروسک های دست ساز جزئی از کارهای سنتی و یا قدیمی بوده که به تازگی مجدداً به بازار معرفی شده و هم بسیاری از کودکان امروزی از آن ها خوششان آمده و هم برای افراد بزرگسال جزئی از نوستالژی ها می باشد. به همین دلیل نیز با استقبال بالایی از سوی مصرف کنندگان مواجه گشته اند. عروسک های پارچه ای در این میان از طرفداران بیشتری برخوردار هستند چرا که با توجه به مدهای لباس و طراحی های امروزی تولید شده و به روز تر شده اند. به همین دلیل حتی کودکان خردسال هم این عروسک ها را دوست داشته و جذب آن ها می شوند.