ساخت عروسک روسی جدید

عروسک های روسی چه خصوصیاتی دارند؟ آیا می دانید علت توجه شمار زیادی از افراد امروزه به این عروسک ها چیست؟ آیا فروش این عروسک ها نیز هم طراز با افزایش محبوبیت آن ها افزایش پیدا کرده است؟ بسیاری از سازندگان این عروسک ها عقیده دارند که عروسک های روسی محبوب نیستند و مهم ترین دلیلی که برای آن ها می آورند در این است که عروسک های روسی دست ساز بوده و کالاهای ایرانی فروش مطلوبی ندارند. اما این موضوع صحت ندارد اگر عروسک های روسی به درستی تبلیغ و معرفی شده و افراد در سطحی وسیع آن ها را بشناسند فروش و پخش آن ها با سهولت زیادی نسبت به بسیاری از کارهای دیگر انجام پذیر است.