ساخت عروسک روسی دست ساز

بسیاری از عروسک های دست ساز را امروزه کارهای روسی در بر گرفته اند. این عروسک ها زیبا بوده و یکی از مهم ترین و بارزترین خصوصیاتی که دارند، کیفیت بالای این نمونه از کارها می باشد. بسیاری از افرادی که به سراغ این عروسک ها می روند، بانوانی می باشند که عروسک های دست ساز را دوست می دارند. کارهای روسی فروش چندان بالایی نداشته اند اما امروزه با افزایش تبلیغات و معرفی به مصرف کنندگان بسیار در امر فروش خود موفق عمل نموده اند.