ساخت عروسک روسی نمدی

عروسک های نمدی برای بسیاری از افرادی که به محصولات دست ساز علاقه مند هستند، محصولات محبوب و مورد توجهی می باشند. این عروسک ها از لحاظ کیفی کارهای مناسب و مقاومی بوده و از لحاظ ظاهری نیز بسیاری از افراد چهره و ظاهر این عروسک ها را بسیار دوست می دارند. عروسک های روسی بیشتر با استفاده از پارچه های آنغوزه تولید شده و در زیر شاخه ی عروسک های نمدی می باشند. به همین دلیل نیز کیفیت بسیاری از این عروسک ها بالا بوده و در برابر شستشو مقاومت زیادی دارند.