ساخت عروسک روسی کوچک

یکی از مهم ترین عروسک های دست سازی که مورد استفاده برای اشخاص مختلف در طیف و رده های سنی گوناگون قرار می گیرند، عروسک های روسی هستند. این عروسک ها دست ساز بوده و کاملاً ظریف هستند. اما آن چه که عروسک های روسی را نسبت به سایر کارهای دیگر متمایز گردانده است، فاکتورهای ظاهری این دسته از عروسک ها می باشد. صورت عروسک های روسی و فرم چشم های این نمونه از کارها باعث شده است که چنین عروسک هایی در میان بانوان تبدیل به کارهای بسیار منحصر به فرد و خاص بشود. همان گونه که می دانید طراحی و ساخت عروسک های روسی فرآیندی خاص داشته و تولید آن ها نسبتاً زمان بر می باشد.