ساخت عروسک سرکلیدی خمیری

عروسک های سرکلیدی بسیار زیاد برای کارهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفته و به همین دلیل نیز بسیاری از افراد فعال در اصناف مختلف برای این که اشانتیون ها و گیفت هایی را به مشتری های خود عرضه داشته باشند از این عروسک ها استفاده کرده و به همین دلیل نیز زیاد این عروسک ها را مورد استفاده ی خود قرار می دهند. عروسک های خمیری بسیار زیبا و ظریف طراحی شده و ساخت آن ها تماماً به وسیله ی دست انجام می پذیرد. همچنین می توان گفت که عروسک های خمیری کارهای منحصر به فردی بوده که بسیاری از افراد دوستشان داشته و آن ها را زیاد مورد استفاده ی خود قرار می دهند. بیشترین جاذبه ی این عروسک ها به دلیل طرح های فانتزی و ترکیب رنگ های متنوع و شادی است که در ساخت آن ها به کار می رود.