ساخت عروسک نمدی ریز

عروسک های نمدی یکی از زیباترین و همچنین ظریف ترین عروسک هایی هستند که تولید آن ها پیچیدگی های زیادی نداشته و در عین حال نیز بسیار زیبا می باشند. این عروسک ها به عنوان نمونه هایی بسیار ریز برای تولیدی های کیف و کفش و همچنین جوراب و لباس استفاده شده و بسیاری از تولید کننده ها به دنیال ساده ترین و ارزان ترین گونه های آن ها می باشند. این عروسک ها اندازه هایی بسیار متغیر داشته و الگوهای آن ها می تواند مطابق با خواست مشتری و همچنین نوع استفاده ی وی از آن عروسک ها تغییر پیدا کند.