ساخت عروسک نمدی کوچک

آیا با عروسک های نمدی آشنایی دارید؟ آیا می دانید این عروسک ها چه کاربردهایی دارند؟ خود شما تا بحال در چه خصوصی از این عروسک ها بهره جسته اید؟
عروسک های نمدی برای بسیاری از افراد بیش از آن که مصارفی همچون عروسک های معمول دیگر داشته باشند، مصارفی جهت تبلیغات و یا برای تزیینات محصولات تولیدی شان دارد به همین دلیل نیز بیشترین عروسک های نمدی کوچک که طراحی و ساخته می شوند به این منظور و برای این طیف از مصرف کنندگان مورد استفاده قرار داشته و بیشترین فروششان به این امر اختصاص دارد.