ساخت عروسک نمدی کیتی

عروسک های نمدی برای بسیاری از افرادی که تولیدی های مختلف دارند بسیار مورد توجه بوده و به همین دلیل نیز این افراد آن ها را مورد پسند خویش قرار می دهند. عروسک های نمدی یکی از شخصیت هایی هستند که حتی تولید کنندگان برای محصولات خود از آن ها استفاده می کنند. به عنوان مثال تولید کنندگان پوشاک به خصوص آن هایی که لباس نوزادان و کودکان را تولید و طراحی می کنند به عروسک های نمدی سایز کوچک توجه زیادی نشان می دهند.