ساخت متنوع ترین عروسک خمیری

آیا شما نیز عروسک های خمیری را دوست داشته یا نمونه هایی از این عروسک ها را برای خود نگه داری می کنید؟ این عروسک ها برای دکور گزینه هایی بسیار مناسب بوده و اشخاص زیادی آن ها را برای سفره هفت سین یا دکوری ها مورد استفاده ی خود قرار می دهند. همچنین می توان گفت که عروسک های خمیری که کار دست هستند برای شیرینی فروشی و قنادی ها نیز بسیار مناسب بوده به این صورت که افراد زیادی چنین عروسک هایی را برای خود آماده کرده و آن ها را بر روی کیک های تولد یا عروسی قرار می دهند. این مورد نیز در خصوص عروسک های خمیری بسیار مورد استفاده قرار گرفته و به همین دلیل نیز بسیاری از افراد آن ها را دوست می دارند.