سایت عروسک خمیری ولنتاین

آیا با عروسک های خمیری آشنا هستید؟ آیا می دانید کدام ویژگی ها هستند که این عروسک ها را با کارهای دیگر متفاوت گردانده است؟
این عروسک ها دست ساز بوده و یکی از مهم ترین خصوصیاتی که دارند در این است که اندازه های آن ها کوچک می باشند. این عروسک ها بیشتر برای مناسبت هایی همچون ولنتاین می باشد. عروسک های خمیری بیشتر چهره هایی فانتزی و برای افراد بزرگسال می باشند. این عروسک ها بسیار مورد توجه بوده و به همین دلیل نیز مدل هایی منحصر به فرد و جذاب می باشند.