سفارش انواع عروسک خمیری

بسیاری از عروسک هایی که افراد از آن ها استفاده می کنند، کارهایی هستند که دست ساز می باشند. گرچه این عروسک ها بیشتر برای منظورهای مختلفی از جمله استفاده های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرند. عروسک های خمیری یکی از مهم ترین و محبوب ترین کارهایی هستند که برای مصارفی از جمله نیازهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفته و محصولاتی ظریف و بسیار زیبا می باشند.
عروسک های خمیری غالباً در سایز و اندازه هایی بسیار کوچک و با استفاده از رنگ هایی شاد و جذاب مورد طراحی و تهیه شده و از جمله کارهایی هستند که نمونه های چینی آن ها وارد بازارهای داخلی نمی گردد.