سفارش انواع عروسک نمدی

عروسک های نمدی برای بسیاری از اصناف مختلف کاربرد دارند. یکی از مهم ترین این کاربردها برای مصرف کنندگان در تولیدی های مختلف به ویژه تولیدی های پوشاک و لباس و جوراب و به طور کلی اشیای مربوط به کودکان و یا سیسمونی نوزادان می باشد. این عروسک ها اندازه های بسیار ریزی دارند و می توان در تعدادی بالا برای سنجاق کردن روی لباس و جوراب و یا کفش نوزادان از این عروسک ها استفاده کرد. بیشترین اندازه هایی که این عروسک ها را می برند اندازه هایی در حدود ۴ الی ۵ سانت است.