سفارش بهترین عروسک روسی

عروسک های روسی در میان کارهای دست ساز، جدیدترین نوع از نمونه هاست که بعد از عروسک روسی تیلدا به بازار معرفی شده و به نوعی جایگزین جدیدی برای آن ها می باشند.

عروسک روسی اندازه هایی کوچک تر از کارهای تیلدا داشته و همین طور از ظرافت بیشتری نیز نسبت به آن عروسک ها برخوردار می باشند. بر روی طرح های لباس و همچنین ظاهر این عروسک ها نیز بیشتر از عروسک های تیلدا کار شده و به نوعی می توان گفت نمونه هایی مدرن تر از آن عروسک ها می باشند.

اما از نظر ساختار عروسک و همچنین مواد اولیه به کار رفته در تولید آن ها می توانیم بگوییم عروسک های تیلدا و عروسک روسی جدید در یک طیف قرار دارند. اما با تفاوت هایی در نوع پوشش و ظاهرشان.

هر دوی این عروسک ها در تولیدی های داخل ایران طراحی و تولید شده و نمونه های مشابه خارجی آن ها در حال حاضر وارد نشده و همچنین در زمره ی کارهای کاملاً دست ساز می باشند.