سفارش جدیدترین عروسک دخترانه روسی

عروسک های روسی خصوصیات منحصر به فردی دارند که آن ها را از سایر کارهای پارچه ای دیگر متمایز می گرداند. این عروسک ها خصوصیات ظاهری مخصوص به خودشان را دارند و چهره ی آن ها با عروسک های دیگر فرق دارد. یکی از مهم ترین خصوصیت در این عروسک ها این است که کارهای روسی دهان و بینی ندارند. و صورت آن ها تنها با چشمانی ساده تزیین شده است. بسیاری از عروسک های دیگر روی چهره و صورتشان طراحی های زیبایی انجام می پذیرد ولی اصل طراحی مربوط به عروسک های روسی منحصر به مو و لباس این عروسک ها است. اما علیرغم چهره ی ساده ای که این عروسک ها دارند بسیاری از اشخاص آن ها را دوست داشته و تمایل دارند نمونه هایی از آن ها را در نزد خود داشته باشند.