سفارش عروسک روسی دست ساز

شمار زیادی از عروسک هایی که اخیراً مورد توجه و استقبال دختران، چه خردسال و چه بزرگسال قرار گرفته است عروسک های روسی می باشد. این عروسک ها توسط تولید کنندگان و کاملاً به وسیله ی دست ساخته می شود به همین دلیل نیز بسیار ظریف تر از عروسک های دخترانه ی دیگر هستند. بسیاری از افرادی که عروسک های روسی را می پسندند، افراد بزرگسالی بوده که بیشتر به دنبال استفاده از عروسک ها برای مصارف تزیینی می باشند.