سفارش عروسک نمدی کوچک

از جمله مهم ترین عروسک های ریزی که به وسیله ی دست ساخته می شوند، عروسک های نمدی می باشند. عروسک های نمدی می باشند. این عروسک ها کاملاً دست ساز بوده و حتی برش های اغلب آن ها نیز به وسیله ی دست انجام شده و از لیزر برای برش های آن ها انجام نمی شوند. این عروسک ها بسیار زیبا بوده و به همین دلیل نیز برای تزیینات روی لباس از این عروسک ها استفاده می شوند. این عروسک ها بسیار پر طرفدار بوده و بیشتر تولیدات آن ها در توناژ بالا انجام می پذیرد.