صادرات عروسک نمدی کوچک

بسیاری از عروسک هایی که امروزه در داخل تولیدی های خانگی طراحی و تولید می شوند قابلیت این را دارند که در سطوحی بالا تولید و به سایر کشورهای دیگر صادر شوند. اما این موضوع خود نیازمند حمایت دولت و اختصاص دادن بودجه هایی برای تولید و تبلیغات این عروسک ها در سطوحی بالا می باشد. بسیاری از عروسک های ساخت داخل همچون عروسک های نمدی هم اندازه هایی کوچک داشته و هم زیبا هستند و هم می توانند بسیاری از افرادی که به صنایع دستی و محصولات سنتی ایران علاقه دارند را به خود جذب کنند. هم از لحاظ کیفی فاکتورهای مناسبی را دارند. به همین دلیل نیز بسیاری از افراد اخیراً به عروسک های ساخت وطن و طرح های سنتی حتی برای کودکان خود راغب هستند چرا که با فرهنگ ما نیز تطابق بیشتری دارند.