طراحی انواع عروسک روسی دست ساز

عروسک های روسی، محصولات دست ساز ولی نسبتاً جدیدی هستند که بسیاری از افراد آن ها را دوست داشته و می خواهند تا نمونه هایی از آن ها را داشته باشند. این عروسک ها، از حیث صورت، با فرمولی خاص و مشخصه های چهره های منحصر به فرد تولید می شوند، به همین دلیل نیز بسیاری از افراد آن ها را خواسته و از داشتن نمونه هایی از این عروسک ها، لذت می برند. آن موردی که ظاهر این عروسک ها را از یکدیگر متمایز می گرداند، طراحی های لباس مربوط به چنین عروسک هایی هستند.