طراحی عروسک خمیری حیوانات

آیا با عروسک های خمیری و جامعه ی هدفی که دارند، آشنایی دارید؟ آیا می دانید این عروسک ها چه کاربردهایی دارند؟ در چه مکان هایی می توانیم از این عروسک ها استفاده کنیم؟ عروسک های خمیری برای بسیاری از افرادی که شرکت های تبلیغاتی داشته و می خواهند با این عروسک ها اقدام به تبلیغات برای شرکت ها و اورگان های مشتری های خویش نمایند. قطعاً عروسک های خمیری با چهره های فانتزی که دارند بسیار پر فروش و محبوب بوده و به همین دلیل نیز با استقبال گسترده ای از جانب مصرف کنندگان مواجه می گردند. عروسک های خمیری، برای تزیینات نیز استفاده می شود. بیشترین طرح هایی که در رابطه با آن ها مورد توجه قرار می گیرند، حیوانات و شخصیت های شاخص می باشند.