طراحی عروسک روسی دخترانه

عروسک های روسی یکی از محصولاتی هستند که بسیاری از افراد آن ها را دوست داشته و بیشتر به دنبال این عروسک ها می باشند. شمار زیادی از این عروسک هایی که در سطح بازار می توانیم آن ها را پیدا نماییم، عروسک هایی هستند که دست ساز بوده و توسط تولیدی های داخلی به فروش می رسند. این عروسک ها چهره هایی خاص داشته و به همین دلیل نیز بیشتر بانوان بزرگسال را به جهت این که از چنین عروسک هایی برای تزیین استفاده کنند، ترغیب می کنند. همچنین می توان گفت که عروسک های روسی ابعاد مختلفی داشته ولی بیشتر ابعادی که از این عروسک ها توسط مشتریان، درخواست می شود، ابعادی بین ۲۰ تا ۴۰ سانت هستند.