طراحی عروسک روسی دست ساز

آیا شما با عروسک های روسی آشنایی دارید؟ آیا می دانستید این عروسک ها تماماً ساخته ی دست بوده و اکثر نمونه های موجود آن ها در بازار به وسیله ی تولید کنندگان داخلی طراحی و ساخته می شوند؟
عروسک های روسی نمونه های زیبایی هستند که بسیاری از افراد آن ها را دوست داشته و می پسندند اما آن چه که این عروسک ها را نسبت به کارهای دیگر متمایز گردانده است، دست ساز بودنشان و فرم به خصوصی است که صورت آن ها دارد. این عروسک ها دهان و بینی نداشته و به صورت خاص و ساده صورتشان تولید می شود.