طراحی عروسک روسی کوچک

عروسک های بسیار زیادی هستند که برای انجام امور تزیینی می توانیم از آن ها استفاده نماییم. این عروسک ها در هر اندازه ای در طیف عروسک های بزرگ و یا کوچک مورد استفاده قرار گرفته و به همین دلیل نیز بسیاری از افراد توانایی این را دارند که از عروسک های روسی برای خود استفاده نمایند. این عروسک ها، غالباً دست ساز بوده و به همین دلیل نیز بسیاری از افراد آن ها را دوست داشته و می توانند از آن ها استفاده بکنند. این عروسک ها طرح ها و لباس هایی خاص داشته و یکی از مواردی که سبب می شود بسیاری از افراد در درجه ی اول توجهشان به آن ها معطوف گردند، فرم خاص صورت این عروسک ها می باشند.