طراحی عروسک نمدی حیوانات

بسیاری از عروسک های دست ساز ریز امروزه دیگر برای کودکان خردسال کاربردی نداشته و به همین دلیل نیز فروش خویش را در سطح بازار از دست داده اند اما این عروسک ها همچنان محبوب و پر فروش هستند و علت پر فروش تر بودن آن ها در این است که این دسته از کارها تغییر در کاربری آن ها است. کارکرد این عروسک ها از بازار مستقیم مصرف به بازار غیر مستقیم آن انتقال پیدا کرده است. به این صورت که بسیاری از تولیدی های لباس و یا کیف بچگانه این عروسک های نمدی به خصوص طرح های حیوانات مختلف را برای زیباتر شدن محصولاتشان به روی آن ها متصل می کنند. به همین دلیل نیز طراحی های عروسک های نمدی به سمت این هدف و کاربردی که دارند تغییر پیدا کرده است و در آن سو متمایل گشته است.