عرضه عروسک خمیری دست ساز

در دسته بندی عروسک های دست ساز، کارهای خمیری یکی از مهم ترین و محبوب ترین نمونه ها است. این عروسک ها بسیار زیبا بوده و طبیعتاً تولید آن ها نیز با پیچیدگی و سختی های زیادی همراه است. جنس عروسک های خمیری بسیار ظریف بوده و به همین دلیل نیز نگه داری از آن ها نیز با مشکلاتی به ویژه در مناطق مرطوب همراه است. ممکن است در آن مناطق این عروسک ها زنگ زده و یا خمیر آن ها له بشود به همین دلیل نگهداری از آن ها در این مناطق اصول مخصوص به خود را دارد که فروشندگان این عروسک ها بهتر است با آن ها آشنایی داشته باشند.