عروسک های نمدی تزیینی

عروسک های نمدی را می توان از عروسک هایی نام برد که سازندگان آنها باحوصله و ظرافت و طبع بالایی این عروسک ها را ساخته اند و از زیبایی های یک عروسک تزیینی، کاملا برخوردارند.
این عروسک های بسیار خوش طرح با توجه به طرح های بدیعی که تولیدکنندگان آنها در ساختن آنها داشته اند می توانند بسیار برای مهدکودک ها و یا مراسمات جشن و یا بسیاری موارد کاربردی دیگر مفید فایده باشند. عروسک های نمدی را می توان با طرح های حیوانات و نیز طبیعت و بسیاری بیشتر از این ها را در اختیار داشت. عروسک های کودکان بیشتر بصورت پولیشی و نیز گاهی خمیری و چند نمونه دیگر دانست اما از عروسک های نمدی می توان در زیباتر کردن هرچه بیشتر مهدهای کودک استفاده شایسته ای بعمل آورد. بطور مثال با استفاده از عروسک های طرح گل نمدی می توان تزیینات شایسته ای را برای هرچه زیباتر کردن یک خانه یا اتاق بکار گرفت.