فروشگاه اینترنتی عروسک پولیشی خارجی

بسیاری از عروسک های پولیشی وارداتی را به دلیل بحث های مربوط به قیمتی که دارند، به طور گسترده و در حدی وسیع در مغازه های مختلف پخش نمی شوند. به همین دلیل نیز بسیاری از مدل های آنان را می توانیم در فروشگاه های اینترنتی پیدا نماییم. بیشتر این عروسک ها شامل خرس های بزرگ در برندهای معروف و معتبر می باشد. به عنوان مثال بسیاری از مصرف کنندگان نمی توانند خرس های امریکن یا تدی یا کاپیتان مورگان اصل را در مغازه های سطح شهر بیابند و بیشتر مدل هایی که در مغازه ها یافت می شوند مربوط به برندهای فیک یا غیر اصل می باشند.