فروش عروسک خرس پولیشی

شمار زیادی از کودکان خردسال از عروسک های خرس پولیشی خوششان آمده و این عروسک ها برای آن ها جذابیت های فراوانی را به همراه دارد. بنا به میزان تقاضا نیز روز به روز بر میزان تنوع این عروسک ها در سطح بازار افزوده می شود. عروسک های خرس بسیاری از کودکان خردسال را مجذوب خویش کرده و به همین دلیل نیز فروش بالایی دارند. سهم زیادی از فروش این عروسک ها مربوط به نوجوانان بوده که بیشتر سراغ کارهای بزرگ می روند و سهمی دیگر نیز برای کودکان هست که کارهایی با اندازه و ابعاد کوچک تر را می پسندند.